Privacy...

Privacyverklaring van 4 Seizoenen bvba 

4 Seizoenen bvba, gevestigd aan Dr. D’hooghelaan 33, 9150 Bazel (Kruibeke), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.4seizoenen.be • info@4seizoenen.be
Dr. D’hooghelaan 33, 9150 Bazel (Kruibeke)
+32 3 774 21 48


Bert Van Raemdonck is als verantwoordelijke aangeduid als beheerder gegevensbescherming voor 4 Seizoenen bvba Hij/zij is te bereiken via bert@4seizoenen.be of op het nr +32 496 87 81 79

Persoonsgegevens die wij verwerken:
4 Seizoenen bvba verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Identiteitsgegevens: naam, adres, telefoonnummer en emailadres
  • Facturatiegegevens: Bedrijfsnaam, BTWnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@4seizoenen.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij gegevens verwerken:
4 Seizoenen bvba verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling 
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij je af te leveren
- 4 Seizoenen bvba verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze BTW-aangifte. 

Geautomatiseerde besluitvorming
4 Seizoenen bvba neemt geen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van 4 Seizoenen bvba) tussen zit. 4 Seizoenen bvba gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

  • Filemaker voor de orderverwerking, een clientapplicatie die op maat en in eigen beheer is ontwikkeld en slechts gebruikt wordt door de verantwoordelijke voor de orderverwerking.
  • Exact voor de boekhoudkundige verwerking, een client-server applicatie waarbij enkel de verantwoordelijke voor de boekhouding intern en de accountant extern toegang hebben via een twee-weg identificatie.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
4 Seizoenen bvba bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijnen van 10 jaar voor de uitvoering van eventuele garanties bij werken waarvoor wij bij wet bepaald tot 10jaar aansprakelijk kunnen gesteld worden.

Delen van persoonsgegevens met derden
4 Seizoenen bvba verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
4 Seizoenen bvba gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door 4 Seizoenen bvba en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@4seizoenen.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, paspoortnummer en Rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
4 Seizoenen bvba neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@4seizoenen.be
Liquid error: Could not find asset snippets/sh_sbve-theme-snippet.liquid